Loading...
WICHAAR DOT COM***** Punjabi News and Comprehensive Punjabi Journal*****

Punjabi Wichaar
ਕਲਾਸਿਕ
ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਫ਼ੌਂਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ Preview Chanel
    


ਮੁਢਲਾ ਵਰਕਾ >> ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿਚਾਰ >> ਕਲਾਸਿਕ >> ਆਖਿਆ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ

 
 ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 183
ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 183
ਰਲ਼ ਹੀਰ ਥੇ ਆਈਆਂ ਫੇਰ ਸਭੇ ਰਾਂਝੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਈ ਸੋਟਾ ਵੰਝਲੀ ਕੰਬਲੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਈ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਤ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਦੇਵਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕਾਲ਼ਜਾ ਕਾਸਨੂੰ ਸੱਲਿਆ ਈ ਅਸਾਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਮਲੂਮ ਕੀਤੀ ਤੇਰਾ ਨਿਕਲ਼ ਈਮਾਨ ਹੁਣ ਚਲਿਆ ਈ ਬੇਸਿਦਕ ਹੋਈ ਐਂ ਸਿਦਕ ...
 
 
 
 
 
 
   
   
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 172
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 171
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 170
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 169
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 168
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 167
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 166
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 165
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 164
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 163
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 162
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 161
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 160
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 159
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 158
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 157
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ 156
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 155
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 154
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 153
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 152
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 151
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 150
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 149
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 148
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 147
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 146
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 145
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 144
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 143
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 142
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 141
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 140
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 139
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 138
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 137
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 136
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 135
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 134
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 133
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 132
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 131
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 130
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 129
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 128
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 127
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 126
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 397
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 124
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 123
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 122
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 121
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 120
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 119
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 118
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 117
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 116
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 115
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 114
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 113
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 112
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 111
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 110
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 109
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 108
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 107
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 106
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 105
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 104
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 103
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 102
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 101
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 100
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 99
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 98
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 97
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 96
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 95
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ 94
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ 93
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ 92
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੯
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ । ਬੰਦ ੯
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੮
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੮
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੮
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੮
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ ੮
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ ੮
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ ੮
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ ੮
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ 81
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ 80
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ੭
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੭
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੭
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ ੭
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ ੭
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ ੭
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ ੭
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ੭
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ : ਬੰਦ ੭
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੭
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੬
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੬
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੬
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੬
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੬
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੬
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੬
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੬
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੬
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੬
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੫
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੫
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੫
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ੫
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੫
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੫
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੫
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੫
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੫
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੫
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ੪
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੪
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੪
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੪
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੪
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੪
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੪
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ੪
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੪
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੪
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੩
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੩
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੩
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੩
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੩
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ੩
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੩
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੩
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੩
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ੩
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੨
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੨
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੨
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੨
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੨
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੨
»  ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ੨
Support Wichaar

Subscribe to our mailing list
ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੱਯਦ
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਈਦ ਭੁੱਟਾ
ਨਾਵਲ
ਕਹਾਣੀਆਂ
ਜ਼ਬਾਨ

 

Site Best Viewd at 1024x768 Pixels