Loading...
ਆਸਮੇ ਜੇਨਗੀਰ ਕੀ ਮੀਮੋ પਮੀਸ਼ਨ ਜੀ ઌਮપੀ

ਕਲਾਸਿਕ

    

ਵਿਚਾਰ > ਸਨઌੀ ਵਿਚਾਰ > ਖ਼ਬਰਉਣ > ਆਸਮੇ ਜੇਨਗੀਰ ਕੀ ਮੀਮੋ પਮੀਸ਼ਨ ਜੀ ઌਮપੀ

ਆਸਮੇ ਜੇਨਗੀਰ ਕੀ ਮੀਮੋ પਮੀਸ਼ਨ ਜੀ ઌਮપੀ

ਵੀਚਾਰ ઊੀਸપ
April 14th, 2012
5 / 5 (1 Votes)

ਆਸਮੇ ਜੇਨਗੀਰ ਸਨਦਸ ਏપ ੽ਵੀ੽ ਮੈਸੇਜ ૾ ੻ઌਾਐਵ ਤੇ ਮੀਮੋ પਮੀਸ਼ਨ ਕੇਸ ઌਮપਾਐਵ   ਆਏ ਤੇ ਸਨਦਸ ਪਰੀપ੽ਸ પਰਣ ਵਾਰੋ ਲਾਇਸੰਸ ਪੁੰਨ ਕਸਜੀ ਸਗੇ ਟੂ . ਆਸਮੇ ਜੇਨਗੀਰ ਏਨ પੀਸ ૾ ਹੁਸੈਨ ਹਕਾਨੀ ਜੀ ਵપੀਲ ਆਏ ૽ ਤਵੀਲ ਅਰਸੀ ਕਾਨ ਏਣੋપੀ ਸੁਪਰੀਮ પੋਰ੽ ਤੀ ਤਨਕੀਦ પਨਦੀ ਰੇ ਆਏ ਤੇ ਅ ਆਇਆ ਵਾ੽ ਅਲਲੇ ਸਿਆਸਤ ૾ ਮੁਦਾਖ਼ਲਤ પਨਦੀ ਆਏ .

 

પਜੇ ਅਰਸੀ ਕਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਟਈ ਰੇਵ ਆਏ ઄ਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ પੋਰ੽ ਪਾਨ ਕੀ ਅਕਲ પੁਲ ૽ ਰੱਬ ਸਮਜੇ ਟੀ . ਉਏ ਤੋਨ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਆਈਨ પਤਬ ਆਨੀ ਟੀ ઄ਣ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਇਸਤੇਮਾਲ પਨਦਾ ਆਏਨ . ਜੀપએੇਨ ਸੁਪਰੀਮ પੋਰ੽ ਸਾળਈ ਵਾ੽ ਤੀ ਏਲਨਦੀ ਤੇ ਮਲપ ਅਦਾਲਤੀ ઊપ੽ੀ੽ਰ ਸ਼ਿਪ ਜੋ ਸ਼પਾਰ ਟੀ ਵਿੰਦੂ . ਚੀਫ਼ ਜਸ੽ਸ ਇਫ਼ਤਖ਼ਾਰ ਚੋઌਰੀ ਕੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜਣ ਗਿਰਜੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀ ਲ੺ ਫ਼ੂ ਜੈਨ ਜੀ ਰਾਇਫ਼ਲ ਬਿੰਜੀ ਵੀਨਦੀ .

 

ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ પੋਰ੽ ਸਮਜੇ ਟੀ ਤੇ ਮਲપ ૾ પੀਰ ਬੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਨਿਟੂ ਮઃੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਹપਮਰਾਨ ૽ ਖ਼ਾਸ ਤਬਕੀ ਸਾਨ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰਕਨਦੜ પਜੇ ਮਾਣੇਨ ਕੀ ਲ੺ એੀਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀ ਹપਮਰਾਨੀ ਕਾਇਮ પਰਾਈ ਪਨੇਨਜੋ ਮਾਨ ਮਟਾਨੇਨ પਰੀ ਸਗੇ ਟੀ . પੀਰ ਏਨਨ ਕੀ ੻ઌਾਈ ਤੇ ” ਮਨੇਨਜਾ ਲਾਰઊੋ, ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਇਹਤਰਾਮ ਸਨਦਸ ਫ਼ੈਸਲੀ ਜ਼ਰੀਅ ਟੀਨਦੋ ਆਏ ਤੋਨ ਅਦਾਲਤ ਲਾળੋ પਰੀ ਨੇ “.

 

ਏਨਦਸਤਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ પੋਰ੽ ਜੀ ਏપ ਮਸ਼ੇਰ ਜੱਜ ਮਾਰપਨઊੀ પਾਣਜੋ ੻ઌਾਐਵ ਤੇ ਸਨਦਸ ਏપ ਸਾਟੀ ਜੱਜ ਕੇਸ ੻ઌਾਐਵ ਤੇ ਅ઄ ਮੌਂਕੀ ਅਦਾਲਤ ૾ ਏપ ਅਮੀਰ ਮਾਨਿਓ ਚ੻ਰੀ ਜੋ દਰ ਚਿਵ ૽ ਏਨ ਸਾਨ ਗએ ਇਏ ਪੁੰਨ ਚਿਆਈਨ ਤੇ ਜੀપੋ પਰਣੋ ਆਏ ਸਿਉ પਰੀਵ ਅਸੀਨ ਇਏ ਹપਮ પੋਨੇ ਮઃੀਨਦਾ ਸੀਨ . પਾਣਜੋ ਜਵਾਬ એਨੋ ਤੇ ਅਸੀਨ ਚ੻ਰੀ ਜਾ દਰ ਤੇ ਆਏਵਨ ઇੋ ਤੇ ਜਨੇਨ ਬੇ ਪਾਰ੽ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੀਸਲੋ ੻ઌਾਈਨਦਾ ਸੀਨ ਉਏ ਅਸਾਨਕੀ ਚ੻ਰੀ ਜੋ દਰ ਚੁਣਦੀ . ਅਨપਰੀ ਅ ਆਇਆ ਵએੀ ળਾਲੇ ਨਾ ਤੋਨ ਅ ਆਇਆ ળਾਲੇ ਵਸਾਰੀ ઇએੀਵ . ਆਇਆ, ਜੀપએੇਨ ਅਨੇਈਇ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਹપਮ ਮઃਣ ਕਾਨ ਅਨપਾਰ પੀਵ ਆਏ ਤੇ ਤੋਨ ਸਨਦਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐપਸ਼ਨ ਵ੺ੀ ਸਗੇ ਟਾ . ਮਾਅਨੀ ਜੱਜ ਗਾਰ ੻ઌੀ પਰੀ ਤੋਨ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਫ਼ੀਸਲੋ ੻ઌਾਇਣ ਬਦਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੀ ਜੀ ઀ઃપੜੀ ਟੀਨ ਸਬੱਬ ਤੋਨ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਫ਼ੀਸਲੋ ੻ઌਾਈ .

 

ਪਾપਸਤਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ પੋਰ੽ ਗਾ ਰੀਣ ਬਦਰਾਨ ਨਨઍੀ ૽ ਆਮ ળਾਲੇਨ ਤੀ ਨੋ੽ੀਸ ਵ੺ੀ ਟੀ ਜੇਇਨ ਬਿਲਾਵਲ ઀੽ੋ ਜੀ ਤਕਰੀਰ . ਬਿਲਾਵਲ ઀੽ੋ ਜਜਨ ਕੀ ਏપ ਤਰਫ਼ੇ ਚਿਵ, ਬਿਲਾਵਲ ઀੽ੋ પੋ ਬੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹપਮ ਮઃਣ ਕਾਨ ਅਨપਾਰ પੋਨੇ પੀਵ . ਅਨપਰੀ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਬਾਸ਼ਊਰ ਟਈ પਰੀ ਅਨੇਈਇ ળਾਲੇ ਕੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਸਮਜੇਨਦੀ ਪਰਵਾ ਨੇ પਰਣ ਗਿਰਜੀ ਆਇਆ . ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਲ੺ ਜੀ ਜ਼ੋਰਤੀ ਇਹਤਰਾਮ પਰਾਇਣ ਚਾ ਟੀ .

 

ਸੁਪਰੀਮ પੋਰ੽ ਵ੽ ਕੂੜ ਸਾਰਾ પੀਸ ਆਏਨ ૽ ਸੁਪਰੀਮ પੋਰ੽ ਅਜਾਈ ળਾਲੇਨ ૾ ਪਨੇਨਜੋ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ પਰੀ ਰੇ ਆਏ . ਅਦਾਲਤ ਆએੋ ਅਏੜਾ પੀਸ ਆਏਨ ( ਮੀਰ ਇਨ ਗੀ੽, ਗੁੰਮ ਟੇਲ ਮਾਨਿਓ, ઀੽ੋ ਰੇਫ਼ਰੈਂਸ પੀਸ, ਅਦਾ ਰਣ ਜੀ દਰਲ੽ ਵਾਰਾ પੀਸ ) ਜਨ ਜਾ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ પਰਣ ਸਾਨ ਸਨਦਸ ਇਹਤਰਾਮ ਟਈ ਸਗੇ ਟੂ . ਆਸਮੇ ਜੇਨਗੀਰ ਜੋ ਲਾਇਸੰਸ ਕਸੀ ਯਾ ઇੋપਰਨ ਜੀ ਮਸ਼ਖ਼ਰੀਤੀ ਤੋਨ ਅਦਾਲਤ ਜੋ પੀਸ ਨੇ ੺ਾਣ ਗਿਰਜੀ .