Loading...
ਉਏ ਬੇ ਮਾਰਜੀ ਵੇਵ
{_custom_metatages()}

ਕਲਾਸਿਕ

    

ਵਿਚਾਰ > ਸਨઌੀ ਵਿਚਾਰ > પਾਲਮ ૽ પਾਲਮਸ੽ > ਉਏ ਬੇ ਮਾਰਜੀ ਵੇਵ

ਉਏ ਬੇ ਮਾਰਜੀ ਵੇਵ

ਵੁਸਅਤ ਅਲਲੇ ਖ਼ਾਨ
April 11th, 2012
5 / 5 (2 Votes)

ਉਏ ਬੇ ਏਨਨ ਮਾਨ ਏપ ਬਸਤੀ ਵੀ પਰੀ ਪਨઊੀ ਕਾਨ ਗਿੱਲਗਿਤ ਵઃੀ ਰੇਵ ਏ ૽ ਪਨੇਨਜੀ ਤਰਫ਼ਾਨ ਸ઀ਨੀਇ ਕਾਨ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ૽ ਬੀઊਪੋ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਏ . ઇੋ ਤੇ ਉਏ ਨੇ ਸ਼ੀਆ ਏ ਨੈਈ ਸੁਣੀ . ਪਰ ਕੇਸ પએੇਨ પએੇਨ એਕ ਜ਼ਰੂਰ ਟੀਨਦੋ ਏ ਤੇ ਮਾਨਿਓ ਏપ੻ਈ ਕੀ ਬਣਾ ਸઃਾਣੀ પੀਇਨ ਮਾਰੀ ઇએੀਨਦਾ ਆਏਨ .

 

૽ ਇਏ ਰળੋ ਅਜਾਐਵ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਅਨੂ એਕ પੋਨੇ ਏ . ਨੇ ਵਰੀ ਏਨ ਜੀ ਪੋਈਆਨ એੀ ઀ળਤੀ ਜੋ ਰਵਾਐਤੀ ਜਜ਼ਬੋ ਏ, ਨੈਈ ਉਏ ਇਤਿਹਾਦ ਬੀਨ ਅਲਮਸਲਮੀਨ ਜੋ ੺ੀપੀਦਾਰ ਏ . ਸਨਦਸ એਕ ਲળ ઀ળ ਅਏੜੋ ਏ ਜੇੜੋ પਨੇਨ ਬੇ ਆਮ ਪੜੇਲ ਲਕੀਲ ਅઌ ਪੀ੽ ਮਾਨੀ ਕਾਈਨਦੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ પਨਦੜ ਮਾਨਿਓ ਕੀ પਨੇਨ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜੀ પਰੀ ਟੀਨਦੋ ਆਏ . ਆਇਆ, ਪਰ ਸਨਦਸ એਾએਾਣੀ ਗਿਰਾਨੀ ਮਾਨ પਜੇ ਸ਼ੀਆ ਆਇਆ ૽ ਨਾ ਨਾਨੀ ਗਿਰਾਨੀ ਮਾਨ પਜੇ ਸੁਣੀ ਪੁੰਨਿਆ . ਪਰ ਸਨਦਸ ਪੀਇ ૽ ਉਏ ਪਾਨ ਅਸਮਾ ਐਲੀ ਆਇਆ .

 

ਤੋਨ ਏਨ ਮਾਨਿਓ ਜੀ ਅઌ ਤਿੱਤਰ ૽ ਮੁਨੀ ੻੽ੀਰ ਜੀੜੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਬਨਾਵ੽ ਸਬੱਬ ળਣਤੀ ਨੇ પਰੀਵ . ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਏ-ਜੀ ਦੂਰ ਕਾਨ ਪੇਰਿਆਨ ਗਿੱਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ૾ ਅ ਆਇਆ ਆਮ ળਾਲੇ ਏਈ ਤੇ ਸਾળਈ પ੽ਨਬ ૾ ਚਾਚੂ ਸ਼ੀਆ ਆਏ ਤੇ ਪੀਇ ਸੁਣੀ ૽ ਮਾਮੂ ਅਸਮਾ ਐਲੀ ૽ ਰળੋ ਗਿੱਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਈ ઇੋ ਯੂ ਪੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ એਕਣ, ਸਨઌ ૽ ਪੰਜਾਬ ૾ ਬੇ ਸਾળਿਆ ਮਿਸਾਲ ਆਇਆ ૽ ਆਏਨ . ਪੇਰਿਆਨ ਅਏੜਨ ਮਾਇ੽ਨ ਕੀ ઌਾਰ ਨੇ ਸਮਜੇਵ ਵਿੰਦੂ ਏ ઇੋ ਤੇ ਮਾਸ਼ਰੋ ਰੌਸ਼ਨ ਖ਼ਿਆਲ ਏਜੀ ਯਾ ਨੇ ਏਜੀ ਵਸੀਅ ਅਲਮਸ਼ਰਬ ਜ਼ਰੂਰ ਏਨਦੋ ਏ .

 

( ਸਾਈਨ, ਮਾਨ ਬੇ પੇੜਾ એਕਿਆ ਉੱਕਰ પਤਬ ਆਨੀ ਰੇਵ ਆਏਿਆਨ . ઀ਲਾ ਅ઄ પੀਤਰੀ ਮਾਣੇਨ ਕੀ ਵਸੀਅ ਅਲਮਸ਼ਰਬ ਜੀੜੀ ਮਿਲ ਲਫ਼ਜ਼ਨ ਜੀ ਮਾਅਨੀ ૽ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੀ ਖ਼ਬਰ ਏਨਦੀ )

 

ਜએੇਨ ਬੱਸ ਚਲਾਸ ਪੀਤੀ ਤੇ ਏਟਿਆਰਬਨਦਨ ਬੱਸ ਜੈਲੀ . ਸ઀ਨੀਇ ਮੱਸਾ ਫਿਰਨ ਕੀ ਏ੺ ਲਾਿਆਉਨ . ਸ઀ਨੀਇ ਜ਼ਾਇਫ਼ਨ ૽ ਮਰਦਨ ਜਾ ਸઃਾਣਪ પਾਰઊ ਚੀપ પਿਆਉਨ . પਜੇ ਮੱਸਾ ਫਿਰਨ ਕੀ ਵਰੀ ਬੱਸ ૾ ਵੀਣ ਜੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਵੇਈ ૽ ੻ੀਨ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀਹ .

 

੽ਨ એੀਨੇਨ ਕਾਨਪੋਇ ਯਕੀਨ ਟੀ ਵੇਵ ਤੇ ੻ੀਨ ਸਾਨ ਗએ ਉਏ ਸ਼ਖ਼ਸ ਪੁੰਨ ਮਾਰਜੀ ਵੇਵ . ਉਏ ਬੇ ਏપ ਲਾਸ਼ ਜੀ ਸੂਰਤ ૾ ੻ੀਨ ਲਾਸ਼ਨ ਸਾਨ ਗએ ਪਨઊੀ ਪੀਚੀ ਵੇਵ . ਮੁਕੱਦਰ ਸਾਨ ਸਨਦਸ ਲਾਸ਼ ਕੀ ਗਿੱਲਗਿਤ ਵੀਨਦੜ ਜੇਜ਼ ૾ ਜਾਇ ਮਿਲੀ ਵੇਈ . ਪਰ ਜ਼ਿੰਦੇ ਉਮੜ, ઀ੀਣ, ਜ਼ਾਲ, ੻ਾਰਨ ૽ ਨਨઍੀ ઀ਾਇ ਕੀ ਜੇਜ਼ ૾ ਸੀ੽ ਨੇ ਮਿਲੀ ਸਗੇ . ਜਨੇਨ ਬੱਸ ૾ ਉਏ ਸਵਾਰ ਟਿਊ ਸਾળਈ ਬੱਸ ૾ ਸਨਦਸ ਏપ ਸ਼ੀਆ પਜ਼ਨ ਪੁੰਨ ਸਵਾਰ ਏਈ ਜਨੇਨ ਜੀ ਅઃਾਨ ਤਾਈਨ પਾ ਬੇਖ਼ਬਰ ਨਾ .

 

੻ઌੋ ਆਏ ਤੇ ਗਿੱਲਗਿਤ ਜੀ ਵੀਜੇ ਏપ ਅਲਾਇਕੀ ૾ ਸਨਦਸ ਜ਼ਨਾਜ਼ੀ ૾ ਨਨઍਪਨ ૽ ਜਵਾਨੀ ਜਾ ਲળ ઀ળ ਸਮੂਰਾ ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ, ਅਸਮਾ ਐਲੀ ਦੋ ਸਤਨ ਕੀ ਸ਼ਰપਤ પਰਣ ਜੋ ਮੋਕਾਵ ਨਸੀਬ ਟਿਊ . U2H translate Method Index was outside the bounds of the array. . ਅ ਆਇਆ ਖ਼ਬਰ ਸੁੱਕ ਜੋ ਪੀਰੀਉਣ ਸਾ ਏਈ ਜੀપਾ ਸਨਦਸ ਮੌਤ ਕਾਨਪੋਇ ਸਨਦਸ ਗੈਰ ઀ਾਤੀਨ ਕੀ ਨਸੀਬ ਟਿਊ .

 

ਐਸੀਤਾਈਨ ਆਉਣ ਸੌ ਲਾਈ ਸਾਨ પੇਣੀ ਲੋਕੀ ਵੇਸ . ਪਰ ਆਇਆ ਨੀ ਏપ એਕਿਆਈ ਜੋ ਸ਼પਾਰ ਟੀ ਚੁપੋ ਆਏਿਆਨ . ઀ਲਾ ਏપ ਅਏੜੋ ਅਸਮਾ ਐਲੀ ਜਨੇਨ ਕੀ ਸਨਿਣ ਸ਼ੀਆ ਸਮਜੇ પਰੀ ਕਤਲ પਰੀ ઇએੀਵ, ਕੇਸ ਮਾਨ ઇਾ ਲੁਕਾਣ? ઇੋ ਤੇ ਸਨਦਸ ਰળਨ ૾ ਪਨਜਾ ਸੀપੜੋ ਅਸਮਾ ਐਲੀ ૽ ਪਨਜਵੀ, ਪਨਜਵੀ ਸੀપੜੋ ਸ਼ੀਆ ૽ ਸੁਣੀ ਖ਼ੂਨ ਏ .

 

ਤੇ ਪੌਅ ਮੌਂਕੀ ਅ ਆਇਆ ળਾਲੇ ਚੋਣ ਜੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਆਏ ਤੇ ਚਲਾਸ ૾ ਜੀપੀ ਮਾਨਿਓ ਬਸੀਨ ਮਾਨ ਲਾ ਕਤਲ પਿਆ ਵੀਹ ਏਨਨ ૾ ਏપ ਅਸਮਾ ਐਲੀ ਅਕੀਦੀ ਵਾਰੋ ਸ਼ੀਆ ਨਜ਼ਾਦ ਸੁਣੀ ਇਨਸਾਨ ਪੁੰਨ ਮੌਜੂਦ ਏ