Loading...
WICHAAR DOT COM***** Punjabi News and Comprehensive Punjabi Journal*****

Punjabi Wichaar
ਕਲਾਸਿਕ
ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਫ਼ੌਂਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ Preview Chanel
    


ਮੁਢਲਾ ਵਰਕਾ >> ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿਚਾਰ >> ਦੇਸ ਦੇਸ ਦਿਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ >> ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ

 
 ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ( ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਅੰਤ )
ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ( ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਅੰਤ )
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੌਹਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਜ਼ਾਦ ਬਖ਼ਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਈ ਏਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮ੍ਹੱਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਪਈ ਹੁਣੇ ਏਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜੰਮਿਆ ਏ ਪਈ ਉਹਦੇ ਹਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਈ ਜ਼ਾਹਰ ਵਿਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਦ ਕਿਧਰੋਂ ...
 
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਕਥਾ ਖ਼ੁਆਜਾ ਸੱਗ ਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ( ਅੱਠਵੀਂ ਲੜੀ )
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਕਥਾ ਖ਼ੁਆਜਾ ਸੱਗ ਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ( ਸੱਤਵੀਂ ਲੜੀ )
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਕਥਾ ਖ਼ੁਆਜਾ ਸੱਗ ਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ( ਛੇਵੇਂ ਲੜੀ )
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਕਥਾ ਖ਼ੁਆਜਾ ਸੱਗ ਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ( ਪੰਜਵੇਂ ਲੜੀ )
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਕਥਾ ਖ਼ੁਆਜਾ ਸੱਗ ਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ( ਚੌਥੀ ਲੜੀ )
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਕਥਾ ਖ਼ੁਆਜਾ ਸੱਗ ਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ( ਤੀਜੀ ਲੜੀ )
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਕਥਾ ਖ਼ੁਆਜਾ ਸੱਗ ਪ੍ਰਸਤ ਦੀ
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਖ਼ੁਆਜਾ ਸੱਗ ਪ੍ਰਸਤ ( ਦੂਜੀ ਲੜੀ )
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਖ਼ੁਆਜਾ ਸੱਗ ਪ੍ਰਸਤ
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਕਿੱਸਾ ਆਜ਼ਾਦ ਬਖ਼ਤ ਦਾ ( ਦੂਜੀ ਲੜੀ )
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਕਿੱਸਾ ਆਜ਼ਾਦ ਬਖ਼ਤ ਦਾ
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਸੈਰ ਦੂਜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ( ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਲੜੀ )
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਸੈਰ ਦੂਜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ( ਸੱਤਵੀਂ ਲੜੀ )
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਸੈਰ ਦੂਜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ( ਛੇਵੇਂ ਲੜੀ )
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਸੈਰ ਦੂਜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ( ਪੰਜਵੇਂ ਲੜੀ )
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਸੈਰ ਦੂਜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ( ਚੌਥੀ ਲੜੀ )
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਸੈਰ ਦੂਜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ( ਤੀਜੀ ਲੜੀ )
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਸੈਰ ਦੂਜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ( ਦੂਜੀ ਲੜੀ )
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਸੈਰ ਦੂਜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ( ਪਹਿਲੀ ਲੜੀ )
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਸੈਰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ( ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਲੜੀ )
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਸੈਰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ( ਅੱਠਵੀਂ ਲੜੀ )
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਸੈਰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ( ਸੱਤਵੀਂ ਲੜੀ )
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਸੈਰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ( ਛੇਵੇਂ ਲੜੀ )
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਸੈਰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ( ਪੰਜਵੇਂ ਲੜੀ )
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਸੈਰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ( ਚੌਥੀ ਲੜੀ )
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਸੈਰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ( ਤੀਜੀ ਲੜੀ )
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਸੈਰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ( ਦੂਜੀ ਲੜੀ )
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਸੈਰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ( ਪਹਿਲੀ ਲੜੀ )
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਮੁੱਢ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ( ਦੂਜੀ ਲੜੀ )
»  ਕਿੱਸਾ ਚਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ : ਮੁੱਢ ਕਿੱਸੇ ਦਾ
Support Wichaar

Subscribe to our mailing list
ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੱਯਦ
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਈਦ ਭੁੱਟਾ
ਨਾਵਲ
ਕਹਾਣੀਆਂ
ਜ਼ਬਾਨ

 

Site Best Viewd at 1024x768 Pixels